Huzur ve Umut Beldesi Üsküp...
Üsküp Belediye Başkanlığı
Anasayfa
Eğlence Vergisi

Eğlence Vergisi Beyannamesi :

Belediye sınırlarıile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin, faaliyetleri eğlence vergisine, tabidir.
Verginin mükellef, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

 

Gerekli Belge :

Belediyenin tahakkuk işleri şefğinden temin edilecek eğlence vergisi beyannamesi.

 

Yapılacak İşlemler :

Eğlence vergisi beyannamesini doldurarak tahakkuk fişi kestirmek suretiyle verginizi tahakkuk ettirebilir ve veznelere ödeme yapabilirsiniz.