Yazıyla kışıyla, gecesiyle gündüzüyle Üsküp için çalışıyoruz
Üsküp Belediye Başkanlığı
Anasayfa
Belediye Encümenimiz

30 Mart 2014 tarihinde düzenlenen Mahalli İdareler Genel seçimi neticesinde Belediye Encümenimiz Aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

  

Hüseyin KASAP

Belediye Başkanı

 

Necati ÇAMBEL

Üye

 

Nihat BAZ

Üye

 

Çetin ALINCA

İnşaat Teknikeri

 

Kıymet TARIM

Mali Hizmetler Md. V.