Huzur ve Umut Beldesi Üsküp...
Üsküp Belediye Başkanlığı
Anasayfa
Uygulama İmar Planı değişikliği...

 

  Üsküp (KIRKLARELİ) İlave ve Revizyon İmar Planında UİP-391048369 numarası ile yapılan değişiklik; Üsküp Belediye Meclisi' nin 01.03.2024 tarihli Cuma gününe rastlayan 2024 yılı olağan MART ayı toplantısında gündeme alınmış ve 01.03.2024 tarihli ve 8 sayılı meclis kararıyla onaylanmıştır. 

 Söz konusu değişikliğe ait 2 adet uygulama imar planı paftası (E18C04A4A ve E18C04A4B) 1 (bir) ay süre ile  belediyemiz hizmet binasındaki  ilan panosuna asılmış olup buradan görülebilir. Ayrıca  belediyemiz resmi web sitesinde, mahallinde ve Kırklareli Valiliği İlan Panosunda duyurulmuştur. 3194 Sayılı İmar Kanunu' nun 8/b maddesi gereğince ilgililere tebliğ ve ilan olunur.

     Söz konusu Uygulama İmar Planı Değişikliği için  tıklayınız...