Huzur ve Umut Beldesi Üsküp...
Üsküp Belediye Başkanlığı
Anasayfa
Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

   Üsküp Belediye Meclisi' nin 06.01.2023 tarihli Cuma gününe rastlayan 2023 yılı olağan OCAK ayı toplantısında, ekli listede belirtilen Üsküp (KIRKLARELİ) İlave ve Revizyon İmar Planında yapılan değişiklik; UİP-391001928 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait pafta (E18C03B2C), 06.01.2023 tarihli ve 9 sayılı belediye meclisi kararı ile belediye meclisi kararı ile onanmıştır.

       Söz konusu değişikliğe ait 1 adet uygulama imar planı paftası 1 (bir) ay süre ile  belediyemiz hizmet binasındaki  ilan panosuna asılmış olup buradan görülebilir. Ayrıca  belediyemiz resmi web sitesi ve Kırklareli Valiliği İlan Panosunda duyurulmuştur. 3194 Sayılı İmar Kanunu' nun 8/b maddesi gereğince ilgililere tebliğ ve ilan olunur.

 

        Söz konusu Uygulama İmar Planı Değişikliği için  tıklayınız...