Huzur ve Umut Beldesi Üsküp...
Üsküp Belediye Başkanlığı
Anasayfa
1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği...

 

    E18-C-03-B-2-B ve E18-C-03-B-2-C numaralı imar paftalarında belirtilen Üsküp (KIRKLARELİ) İmar Planında yapılan değişiklere ait paftalar ve 1/1000 Uygulama İmar plan değişikliği imzalanmak suretiyle 05.11.2021 tarihli ve 31 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile onanmıştır.

  

      UİP-39268223 numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği için tıklayınız...