Huzur ve Umut Beldesi Üsküp...
Üsküp Belediye Başkanlığı
Anasayfa
Ölçü ve Tartı Aletlerinin Periyodik Muayene Tarihleri

 

    2019 yılında damgalı olup, 2021 yılında damga ve muayeneye tabi ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemleri, Kırklareli Belediye Başkanlığı Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memuru tarafından 02 Ağustos 2021 ile 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında belediyemiz Zabıta Komiserliği bürosunda yapılacaktır.

    Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluğunca muayene ve damga yapılacak ölçü ve tartı aletleri aşağıda belirtilmiştir;

        1) Açık ve kapalı Pazar yerlerinde pazarcılar tarafından kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg altında olan 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri

             2) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan, tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletleri (Masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler)

      Yukarıda belirtilen bu müddet zarfında 2021 yılı damga ve muayeneye tabi ölçü ve tartı aletlerinin temiz bir vaziyette Belediyemize getirilmesi ilan olunur.